LEARN KITSAP TRANSIT

na pagkakalapit sa atin

na pagkakalapit sa atin

Mahalaga ang Iyong mga Opinyon! 

Ang Kitsap Transit ay isang pampublikong ahensiya. Ito ay pagmamay-ari at ginagamit ng mga residente ng Kitsap County. Ang mga empleyado sa Kitsap Transit ay nakatuon sa pagbibigay ng patuloy, madaling gamitin, ligtas, maginhawa at maaasahang sistema ng transportasyon. Upang matulungan kami sa pagsisikap na ito, kailangan naming malaman kung ano ang gusto mo sa aming mga serbisyo at kung ano ang mga bagay na nais mong mabago. Ang iyong mga komento ay aming pinahahalagahan.

Ang iyong pangalan at email address ay magpapahintulot sa aming tumugon sa iyong mga komento. Dapat mo kaming bigyan ng kahit na isang numero/paraan ng pakikpag-ugnay kung nais mo ng tugon mula sa isang Superbisor/Manedyer.

 
Ang iyong komento ay isang: *
IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAY:
pangalan *
Address: *
Lungsod, Estado, Zip: *
Telepono: *
Email: *
MGA DETALYE NG KOMENTO:
Pumili ng kaugnay na serbisyo: *
Petsa ng Pangyayari: *
Oras ng Pangyayari: *
Numero ng Bus/Ruta: *
Direksyon ng Byahe: *
Lokasyon ng Pangyayari: *
Paglalarawan sa Drayber: *
Mensahe: *
Nais mo bang makipag-ugnay ang Kitsap Transit sa iyo? *
Maaari ba kaming makipag-ugnay sa iyo kung higit pang detalye o impormayson ang kinakailangan? *
Ano ang pinakamabuting paraan ng pakikipag-ugnay sa iyo? *
Kung mas gugustuhin mo ang tawag sa telepono, ano ang pinakamabuting araw at oras para tawagan ka? *

Patakaran ng Kitsap Transit ang tiyakin na walang sinuman, sa batayan ng lahi, kulay o bansang pinagmulan, tulad ng nakasaad sa Titulo VI ng Batas ng mga Karapatan bilang Mamamayan ng 1964 (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), ang hindi isasama sa pakikilahok sa, tatanggihan ng benepisyo ng, o di kaya'y didiskriminahin sa ilalim ng anumang mga programa at aktibidades na pinondohan ng pederal. Sinumang naniniwala na ang kanyang proteksyon sa ilalim ng Titulo VI ay nilabag ay maaaring magsampa ng reklamo sa Human Resources Department ng Kitsap Transit.

 Para sa mga reklamong may kaugnayan sa Titulo VI lagutok dito.

I-tsek ito kung ito ay reklamong may kaugnayan sa Titulo VI: *
 

Reasons to Use Kitsap Transit

No. 26

Shout out to KT drivers!

...always pleasant to grumpy morning commuters

see all

Rider Stories

view all
pic button

Helpful Videos

view all
pic button

Ways to Share

Offices

60 Washington Avenue, Suite 200, Bremerton, WA 98337 Visit our office Phone: (360) 373-2877 or 1-800-501-RIDE